Titul


Nezbyl nám žádný smích, všechen jsme si vysmáli...,

                  nezbyly nám žádné slzy, všechny jsme si vyplakali...